Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


eoak 3520/2007
Oikeusasiamies: Toimeentulotukihakemukset käsiteltävä laissa säädetyssä ajassa.

"Vaikka on sinänsä ymmärrettävää, että äkilliset sairaustapaukset voivat aiheuttaa ongelmia töiden järjestelyissä, henkilöstön sairaslomia ei voida käsitykseni mukaan pitää hyväksyttävänä perusteena hakemuksen käsittelyn viivästymiselle. On otettava huomioon, että toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus, minkä vuoksi toimeentulotukiasioiden käsittelyajalla on olennainen merkitys hakijan toimeentulon turvaamisessa. Asian käsittely viranomaisessa onkin järjestettävä siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita. Kunnan tulee huolehtia lakisääteisistä velvoitteistaan, kuten toimeentulotukiasioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kunnassa."

Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa.

Laillisuusvalvojien kannanottojen mukaan hakemus on heti sen saavuttua sosiaalivirastoon tutkittava ja tarkistettava, että onko mukana kaikki tarvittavat liitteet. Ellei näin ole tulee lisäselvityspyyntö lähettää asiakkaalle viimeistään seuraavana päivänä. Menettely jossa hakemuksen puutteet todetaan vasta varsinaisessa käsittelyssä on siis lainvastainen, ellei sitten varsinaista käsittelyä aloiteta jo samana tai viimeistään hakemuksen saapumista seuraavana päivänä.

Lainsäädännön mukaa nmyös oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Yleesä tämä tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimus on käsitelvä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemistä seuraavan kuukauden aikana. Jos kunnan lautakunnat viettävät kesälomaa esim. heinäkuussa ja kuntaan saapuu ennen lomia oikaisuvaatimus joka tulisi käsitellä viipymättä on sosiaalilautakunnan järjestettävä ylimääräinen kokous.

* * *
Mikäli kunta toimii virheellisesti niin siitä voi kannella:
- Lääninhallitukseen
- Oikeusasiamiehelle
- Oikeuskanslerille

-täsmähaku