Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa pδivitetδδn, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


TAMPERE TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN LIITELUETTELO

Hyvinvointipalvelut  TT- Liiteluettelo/09

Toimeentulotukihakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan seuraavat liitteet:

ASUMINEN
• Vuokrasopimus
- alivuokralaiselta myös päävuokralaisen vuokrasopimus (asunnon kokonaisvuokra oltava näkyvissä)
- vanhempien luona asuvan hakijan on liitettävä mukaan tosite vanhempien maksamasta vuokrasta/yhtiövastikkeesta jos haetaan toimeentulotukea asumismenoihin

TOSITTEET TULOISTA
• Palkkatulot
- kerran kuukaudessa maksettavasta palkasta 2 viimeistä palkkalaskelmaa, kahden viikon jaksoissa maksettavasta palkasta 4 viimeistä palkkalaskelmaa
- lopputilin yhteydessä edellä mainitut palkkalaskelmat sekä lomaraha ja mahdollinen irtisanoutumiskorvaus ja irtisanomisajan palkka
• Pankin kuukausitiliotteet hakijan ja perheenjäsenten kaikista tileistä viimeiseltä kahdelta kuukaudelta (pelkkä pankkiautomaatin tiliote ei käy, koska sitä ei voi yhdistää tilinumeroon ). Lisäksi pikatiliotteet hakemuksen jättöpäivään asti.
• Selvitys tiliotteen yksityispanoista
• Esitäytetty veroilmoitus ja siinä mukana olevat verotuspäätös, erittelyosa ja verotodistus
• Päätös ja viimeisin maksutosite seuraavista:
- ansiosidonnainen työttömyysturva
- Kelan peruspäiväraha
- Kelan työmarkkina-/kuntoutustuki
- koulutustuki
• Asumistukipäätös
• Elatustuki/elatusapu
- elatusapusopimus
- elatustukipäätös
• Äitiys-, isyys- tai vanhempainrahapäätös
• Lasten kotihoidontukipäätös
• Sairauspäivärahapäätös
• Mahdollinen hoito-/vammaistukipäätös
• Selvitys muista mahdollisista tuloista (esim. kertakorvauksena saadut tulot)

YRITTÄJÄT
• Selvitys yrityksen omistussuhteista = perustamisasiakirjojen kopiot tai vastaavat asiakirjat
• Tuloslaskelma ja tase viimeiseltä kuudelta kuukaudelta
• Kirjanpitäjän selvitys omaan käyttöön otetusta tulosta ja/tai palkasta viimeiseltä kuudelta kuukaudelta
• Yrityksen kirjanpito (jos yrityksen kirjanpitoa ei hoida tilitoimisto tai tilintarkastaja)
• Tositteet yrityksen ja omien tilien saldoista ja rahaliikenteestä viimeiseltä kuudelta kuukaudelta = tiliotteet
• Henkilökohtainen ennakkoverolippu kuluvalta vuodelta ja edellinen verolippu

OPISKELIJAT
• Opintotukipäätös
• Selvitys opintolainasta jos haetaan toimeentulotukea opiskeluaikana maksettavaan 1 %:n korkoon
• Opiskelijan erillinen lisäliitelomake

ELÄKELÄISET
• Kansaneläkepäätös, josta ilmenevät eläkkeen osat
• Työeläkepäätös
• Perhe-eläkepäätös

VARALLI-SUUS
• Selvitykset omaisuudesta ja varallisuudesta (arvo-osuustili, kauppakirja, perukirja ym.)

MENOT
• Vuokrakuitti
• Yhtiövastike
• Asuntolainan korot
• Omakotitalossa asuvalta
- Vesi- ja jätevesimaksut - Lämmityskulut
- Nuohousmaksu - Tontin vuokra
- Jätteenkuljetusmaksu - Kiinteistövero
- Palovakuutus - Katualueen puhtaanapitomaksu
• Tositteet muista mahdollisista menoista
• Kokonaisuudessaan alkuperäiset laskut, joihin haetaan toimeentulotukea
(esim. sähkölasku, kotivakuutus (vakuutuskirja erittelyineen), päivähoito, työmatkat, lääkekulut (resepti ja apteekkikuitti), terveydenhuoltomenot ym.)
Huom. Tositteena laskun maksamisesta käy:
1. pankin tai laskuttajan kuittaama lasku
2. pankkiautomaattikuitti + lasku
3. pankin tiliote + lasku

VELAT
• Todistus asuntolainojen pääomasta ja kuukausikorosta. Todistuksessa tulee olla pankin merkintä lainan käyttötarkoituksesta.
• Velkajärjestelypäätös

-täsmähaku