Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

Lainan huomioiminen tulona kun
toimeentulotuen tarvetta lasketaan:

(Päätöksiä)

Korkein hallinto-oikeus:
Diaarinumero: 301/2/09
Antopäivä: 27.10.2010
Taltio: 2836
Toimeentulotukea oli oikeus saada lääkemenoihin, jotka aiheutuivat Lääkelaitoksen erityisluvan perusteella hankitusta kipulääkkeestä. Toimeentulotuen myöntämiseen takautuvasti oli erityinen syy. Lääkkeen hankkimiseksi nostettua pankkiluottoa ei tukea myönnettäessä voitu ottaa huomioon käytettävissä olevina tuloina tai varoina.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 11 § 1 momentti, 12 § 1 momentti sekä 15 § 1 ja 4 momentti


Turun hallinto-oikeus:
Diaarinumero: 02104/10/6101
Taltionumero: 11/0094/2
Antopäivä: 16.2.2011

A oli saanut yksityishenkilö B:ltä lainaa kesäkuussa 2010. B oli kirjallisesti selvittänyt A.n maksaneen tuota lainaa takaisin kesä-elokuussa 2010. Selvityksen mukaan A oli saanut B:ltä lainaa myös syyskuussa 2010 vuokranmaksuun. Tiliotteen mukaan lainan määrä oli pantu pankkitilille, ja sillä oli maksettu vuokraa. Näissä oloissa ja vaikka syyskuussa saadun lainan takaisinmaksusta ei ollut selvitystä, hallinto-oikeus piti uskottavana, että A oli saanut lainan vuokranmaksuun ja aikoi maksaa sen takaisin B:lle. Näin ollen kyseessä ei ollut sellainen tulo eivätkä sellaiset varat, jotka voitiin ottaa huomioon myönnettäessä toimeentulotukea syyskuulle 2010.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 6 §
Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 12 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 1 momVisa-luotto tulona
Opintolaina tulona