Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

Helsingin HAO 27.6.2011 11/0735/2

Diaarinumero: 08313/10/6101
Taltionumero: 11/0735/2
Antopäivä: 27.6.2011

Toimeentulotuki
Ansiotulo
Ansiosidonnainen päiväraha

Diaarinumero: 08313/10/6101
Taltionumero: 11/0735/2
Antopäivä: 27.6.2011

Ansiosidonnainen päiväraha katsottiin ansiotuloon rinnastettavaksi tuloksi. Näin ollen se voitiin ottaa huomioon toimeentulotukipäätöstä seuranneen kuukauden tulona toimeentulotukilain 15 :n 3 momentin mukaisesti.

Laki toimeentulotuesta 11 3 mom ja 15 3 mom

KHO:n päätös 30.8.2011 taltionumero 2446: Valituslupahakemus hylätään

PääTöKSESTä JOHTUEN:
Ansiosidonnainen päiväraha on siis oikeuden päätöksellä rinnastettava ansiotuloon.

Toimeentulotukilain 11:n 2 momentin mukaisesti tuloina ei oteta huomioon vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia.

Niin ikään toimeentulotuesta annetun lain 11:N 3. momentti kuuluu:
"Tuloina ei 2 momentissa säädetyn lisäksi oteta huomioon vähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150:tä euroa kuukaudessa."

Vähäiseksi on katsottu aikoinaan mm. ylläpitokorvaus.

Ehkä oikeuteen kannattaisi lähteä riitelemään siitä, että jos saa ansiosidonnaista alle 170/kk (esim. soviteltuna) niin onko se sellainen vähäinen tulo joka pitää jättää tulona huomioon ottamatta em. oikeuden päätöksen jälkeen?

Tai toisaalta, onko ansiosidonnainen päiväraha sellainen ansiotulon kaltainen tulo josta pitää aina jättää huomioon ottamatta tuo 20%?