Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Turun HAO 18.1.2012 12/0018/2

Diaarinumero: 01138/11/6101
Taltionumero: 12/0018/2
Antopäivä: 18.1.2012
Toimeentulotuki, perusosan alentaminen, opiskelija, oman elatuksen laiminlyönti

Diaarinumero: 01138/11/6101
Taltionumero: 12/0018/2
Antopäivä: 18.1.2012

A oli ilmoittanut aiemmin suorittaneensa filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan filosofia. Hän oli parempien työllistymismahdollisuuksien takia alkanut syksyllä 2009 suorittaa valtiotieteen maisterin tutkintoa pääaineenaan sosiaalityö. Hänelle oli kesään 2011 mennessä kertynyt yli 100 opintopistettä, ja hänen tarkoituksenaan oli valmistua keväällä tai kesällä 2013. Hän oli työskennellyt sosiaalityöntekijän viransijaisena kesällä 2011. Hänen oikeutensa opintotukeen oli päättynyt hänen saatuaan tukea enimmäisajan. Hän ei ollut ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi, eikä hän näin ollen ollut saanut myöskään työttömyysetuuksia.

Asiassa oli arvioitava, voitiinko A:n katsoa ryhtymällä opiskelemaan toista tutkintoa laiminlyöneen omasta elatuksestaan huolehtimisen ja aiheuttaneen sen, ettei hänelle ollut voitu tarjoa työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä. Tällöin oli otettava huomioon myös henkilön toimenpiteet työn saamiseksi ja hänen mahdollisuutensa saada työtä sekä myös se, onko toisen tutkinnon suorittamisella etukäteen arvioiden mahdollista saada tulevaisuudessa paremmin työtä ja turvata toimeentulo kuin aikaisemmin suoritetun tutkinnon alalta.

Hallinto-oikeus arvioi A:n tilanteestaan esittämien yllä mainittujen selvitysten perusteella, että opiskelu parantaa hänen työnsaantimahdollisuuksiaan tulevaisuudessa ja lisää hänen mahdollisuuksiaan saada elatusta turvaavaan työtä. Näissä oloissa A:n perusosaa ei ollut voitu alentaa 20 prosentilla. Perusosa oli siten otettava huomioon toimeentulotuessa täysimääräisenä.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 2a §
Laki toimeentulotuesta 10 § 1 mom 1 kohta
Laki toimeentulotuesta 10 § 2 mom
Laki toimeentulotuesta 10 § 4 mom

ks. myös Turun hallinto-oikeus 18.1.2012 12/0017/2


-täsmähaku